Strenger beleid zelf afsteken van vuurwerk

De gemeente Valencia wil een tijdsschema gaan implementeren m.b.t. het zelf afsteken van vuurwerk.

Begin oktober zijn alle belanghebbenden, zowel inwoners, fallero's, gemeentelijke delegaties en vuurwerkhandelaren bij elkaar gekomen om te spreken over het zo duurzaam en verdraagzaam mogelijk te maken voor iedereen en hieruit zijn een aantal belangrijke aanbevelingen gekomen, in het bijzonder over het zelf afsteken van vuurwerk tijdens Las Fallas.

Het aantal uren waarin vuurwerk mag worden afgestoken wil men gaan beperken, en dat zal gaan betekenen dat het tussen middernacht en 7:00 in de ochtend in het geheel niet meer is toegestaan om zelf vuurwerk af te steken. Dit, naar aanleiding van klachten van inwoners van Valencia over klappen van vuurwerk die vaak tot laat in de nacht zijn te horen. Tot nu toe is de politie slechts bezig geweest met regulieren, controleren en streng toezien maar met het tijdsschema in handen zullen er ook daadwerkelijk boetes uitgeschreven kunnen gaan worden. 

Het beleid zoals het er nu is, zal verder niet veranderen en zeker niet versoepelen. Zo blijft het nog steeds gedoogd om slechts op kleine schaal klein vuurwerk af te steken én alleen wanneer er geen gevaar of overlast wordt veroorzaakt. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het Turia Park, waarover vorig jaar al is aangekondigd dat er strenger gecontroleerd zal gaan worden op het afsteken van vuurwerk. De verwachting is dat deze controles voortgang zullen krijgen, met daarbovenop gerichte controles op het afsteken na middernacht.

Het afsteken van vuurwerk heeft een diepgewortelde traditie en zal altijd een onderdeel blijven van Las Fallas, zo wordt benadrukt tijdens de bijeenkomst.