Het Turia Park

Het Turia Park (Jardín del Turia) is een 9 kilometer lange sliert van rust en groen, dwars door de stad heen. Tot 1957 was dit nog een rivier, maar na de zoveelste overstroming waarbij er ook slachtoffers vielen, hadden de Valencianen er genoeg van, en besloot men de rivier om te leggen naar buiten de stad. Wat overbleef was een drooggelegde rivierbedding waar een nieuwe bestemming voor moest komen en dat werd uiteindelijk omgebouwd tot park met veel groen en recreatiemogelijkheden. 

Het park loopt van West naar Oost door de stad. Hij begint bij het Bioparc, de dierentuin van Valencia en kronkelt via het oude centrum, langs de wijk Ruzafa, onder 14 bruggen door en eindigt bij de stad van kunst en wetenschap. Over de gehele lengte lopen fietspaden en wandelpaden. Verder zijn er sportvelden, speeltuinen, waterpartijen en verschillende soorten tuinen te vinden. Tevens worden er doorheen het jaar verschillende evenementen voor de Valencianen georganiseerd in het Turia Park.

Tijdens Las Fallas kun je in het park even bijkomen van alle drukte en feestelijkheden, maar niet altijd en overal; Met name in de gedeeltes die langs het centrum en de wijk Ruzafa lopen wordt er in het park vrij veel vuurwerk afgestoken door de Valencianen zelf maar ook door Nederlanders en andere buitenlandse bezoekers van het festival. Zeker in de avond is het er op veel plekken niet bepaald rustig.

Tijdens de laatste 4 nachten van het festival zullen er ook grote vuurwerkshows worden afgestoken vanuit het park. (De castillo's). Dit gebeurt vanaf het veld tussen de bruggen Pont de l'Exposicio en Pont de Les Flors.