De Verenigingen

Er zijn in Valencia een kleine 400 verenigingen die samen een groot deel van het festival dat zich in de wijken en de straten afspeelt, organiseren. Een vereniging heet 'Falla', soms verwarrend omdat dat ook de benaming is van de beelden van piepschuim en hout die overal in de stad staan.

De verenigingen bestaan uit leden en een bestuur en hebben allemaal een eigen buurthuis (casal). Het bestuur is verantwoordelijk voor alles binnen de eigen falla, van de bouw van het kunstwerk, financiën en alle activiteiten die plaatsvinden zowel tijdens het festival als daarbuiten. Binnen het bestuur zijn dit soort zaken weer onderverdeeld in verschillende functies. Mannelijke leden van de verenigingen zijn de fallero's en vrouwelijke leden worden fallera's genoemd. Eén van deze fallera's wordt jaarlijks gekozen tot 'fallera mayor' van de vereniging. Zij vertegenwoordigt de vereniging. Binnen het bestuur zit ook een kinder commissie, vertegenwoordigd door de fallera mayor infantil. 

Activiteiten van een vereniging

De verenigingen zijn verschillend qua grootte en karakter maar ze hebben allemaal min of meer dezelfde activiteiten en verantwoordelijkheden:

  • Het vertegenwoordigen van de vereniging.
  • Het laten ontwerpen, financieren en plaatsen van de falla op de daarvoor bestemde plek in de wijk en erop toezien dat hij uiterlijk op 15 maart staat. (La Planta) Hetzelfde geldt voor de kinderfalla. Deze moet uiterlijk op 14 maart staan.
  • Het beheren van de financiën en erop toezien dat het kasboek klopt. Geld komt binnen door contributie van leden van de falla en door het verkrijgen van sponsorgelden. Geld wordt uitgegeven aan de bouw van de Falla's en aan alle activiteiten die -met name tijdens Las Fallas- plaatsvinden.
  • Het organiseren van alle activiteiten binnen de vereniging tijdens het festival zoals het geven van allerlei kleinere vuurwerkshows, paella-wedstrijden en straatfeesten.
  • Het verzorgen en laten maken van het bloemstuk en het brengen ervan, samen met de anjers naar het Plaza de la Virgin, tijdens het bloemenoffer.
  • Het laten ontwerpen en dragen van de traditionele kleding en haardracht van de fallera's.
  • De aankleding van de straat waar de activiteiten binnen de vereniging plaatsvinden en waar de falla staat. Meestal plaatst men de naam van de vereniging met verlichting boven de weg en wordt de straat versierd met lichtjes.

De Junta Central Fallera

De overkoepelende organisatie van het festival is de Junta Central Fallera. Zij sturen alle verenigingen tot op zekere hoogte aan en organiseren alle hoofdactiviteiten van het festival die tot het officiële programma behoren, de plaatsing van de gemeenschappelijke falla op het Plaza del Ayuntamiento, de benoeming van de fallera mayor van Valencia en de vertegenwoordiging en promotie van het festival naar buiten toe. Tevens beheren zij de officiële website van Las Fallas.