Disclaimer

Fallasfestival.nl, verleent u hierbij toegang tot de website https://www.fallasfestival.nl/ en publiceert hier ter informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Fallasfestival.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Fallasfestival.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fallasfestival.nl. 

Advertenties en diensten van derden

Fallasfestival.nl werkt samen met derden en adverteerders waarbij onze website slechts dienst doet als advertentiemedium. Wij leveren zelf geen betaalde diensten en wij verkopen zelf geen producten. 

Wij hebben geen aansprakelijkheid ten aanzien van diensten of producten van derden die via onze website bereikbaar zijn via een advertentie, link, emailadres of telefoonnummer.

Auteursrechten

Alle teksten, foto's en andere onderdelen van de inhoud zijn eigendom van Fallasfestival.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen als inhoud voor andere (online) media is niet toegestaan. 

Cookies & Privacyverklaring

Fallasfestival.nl gebruikt cookies op haar website voor het bijhouden van statistieken en voor het correct functioneren van advertenties. Lees hier onze privacyverklaring.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.