Disclaimer

Fallasfestival.nl, verleent u hierbij toegang tot de website http://www.fallasfestival.nl/ en publiceert hier ter informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Fallasfestival.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Fallasfestival.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden inhoud word aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fallasfestival.nl.

Gebruikers kunnen zelf reacties plaatsen op de Website. Fallasfestival.nl oefent hierop geen controle vooraf en / of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over reacties serieus onderzoeken en waar nodig verwijderen. 

Voor op de Website opgenomen weblinks naar websites of diensten van derden kan Fallasfestival.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle teksten, foto's en andere onderdelen van de inhoud zijn eigendom van Fallasfestival.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen als inhoud voor andere (online) media is niet toegestaan. 

Uitzondering zijn foto's die in onze fotoalbums of flickr pagina staan. Deze mogen gebruikt worden voor andere websites of social media met als voorwaardes:

  • Er wordt een bronvermelding bij gezet naar www.fallasfestival.nl. (credits)
  • De link moet voorzien zijn van een rel="nofollow" tag.
  • Laat ons met een berichtje weten waar de foto is gebruikt.

Cookies

Fallasfestival.nl gebruikt cookies op haar website voor het bijhouden van statistieken en voor het correct functioneren van advertenties. Lees hier ons cookiebeleid.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.