Las Fallas 2020 en het Corona virus

recentelijk is er veel berichtgeving en zijn er veel vragen over het Corona Virus en de invloed daarvan op Las Fallas

De geruchten en onrust van eergisteren en gisteren zijn ons niet ontgaan maar wij hebben bewust geen berichten hierover gedeeld of geschreven totdat er meer duidelijkheid zou zijn.

Vandaag is bekend gemaakt dat men op dit moment niet van plan is om Las Fallas 2020 te annuleren of te verplaatsen. Zoals de situatie er nu voor staat zal Las Fallas gewoon doorgaan. De burgermeester van Valencia heeft letterlijk gezegd: "Er worden op dit moment geen preventieve maatregelen genomen".

Natuurlijk is het niet te voorspellen wat dit virus gaat doen de komende dagen / weken en de situatie zal nauwlettend in de gaten gehouden worden. De onvoorspelbaarheid van het virus kan altijd van invloed zijn op het verloop en/of doorgang van Las Fallas wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen of uitbraken voordoen.

Vandaag was er een vergadering waarin deze zaken naar voren zijn gekomen. Tijdens de bijeenkomst benadrukte de burgermeester van Valencia, Joan Ribó, dat men de kalmte moet bewaren en de dreiging van het virus in het juiste perspectief moet bekijken.

De burgermeester heeft benadrukt dat er op dit moment geen preventieve maatregelen genomen worden t.o.v Las Fallas maar dat de beslissing hiertoe, uiteindelijk geheel in handen van de overheid ligt.

Valencia gaat intussen door met de grote voorbereidingen voor Las Fallas 2020 wat aanstaande weekend zal gaan beginnen.